ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไขครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลปราณบุรี

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570 ) แก้ไข ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลปราณบุรี

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

QR Code
ทต.ปราณบุรี


ลิขสิทธิ์ © 2564 เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3265-1801

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล