ประชาสัมพันธ์

แจ้งการออกปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงเทศบาลตำบลปราณบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๓ แห่ง ชุมชนในเขตเทศบาล และ อสม. ๑๔ ชุมชน จะดำเนิน โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปราณบุรี โดยจะดำเนินการพ่นหมอกควัน
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 

QR Code
ทต.ปราณบุรี


ลิขสิทธิ์ © 2564 เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3265-1801

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล