โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หัวข้อ 6 สนุบสนุนในการอนุรักษ์ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลตำบลปราณบุรี 17
2 หัวข้อ 5 ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลตำบลปราณบุรี 18
3 หัวข้อ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลตำบลปราณบุรี 16
4 หัวข้อ 3 ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลตำบลปราณบุรี 16
5 หัวข้อ 2 สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลตำบลปราณบุรี 15
6 หัวข้อ 1 ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น เทศบาลตำบลปราณบุรี 22
7 https://www.facebook.com/ อพ.สธ. ทต.ปราณบุรี เทศบาลตำบลปราณบุรี 30
8 คู่มือการดำเนินงานโครงการ เทศบาลตำบลปราณบุรี 18
9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เทศบาลตำบลปราณบุรี 28


ลิขสิทธิ์ © 2564 เทศบาลตำบลปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3265-1801