เทศบาลฯ ให้บริการเชิงรุก ตรวจคัดกรองโควิด -19 ค้นหาผู้ป่วยในชุมชน

พิมพ์

.

เทศบาลตำบลปราณบุรี ให้บริการเชิงรุกตรวจคัดกรองโควิด -19 ค้นหาผู้ป่วยในชุมชน