เทศบาลฯมอบถุงยังชีพและติดตามอาการผู้ป่วย

พิมพ์

เทศบาลฯมอบถุงยังชีพ พร้อมทั้งติดตามอาการผู้ป่วยโควิด - 19

alt