คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

พิมพ์

Attachments:
Download this file (ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง.pdf)ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง.pdf[ ]174 Kb
Download this file (ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น.pdf)ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]2787 Kb
Download this file (คู่มือการจัดทำงบประมาณ.pdf)คู่มือการจัดทำงบประมาณ.pdf[ ]1200 Kb
Download this file (คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ.pdf)คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ.pdf[ ]2488 Kb
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน.pdf[ ]369 Kb
Download this file (คู่มือการแต่งกายข้าราชการท้องถิ่น.pdf)คู่มือการแต่งกายข้าราชการท้องถิ่น.pdf[ ]1519 Kb
Download this file (คู่มือการใช้ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ.pdf)คู่มือการใช้ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ.pdf[ ]4992 Kb
Download this file (คู่มือการใช้งานเบิกจ่ายตรง สปสช..pdf)คู่มือการใช้งานเบิกจ่ายตรง สปสช..pdf[ ]4617 Kb
Download this file (คู่มือข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปราณบุรี.pdf)คู่มือข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปราณบุรี.pdf[ ]284 Kb
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560.pdf)คู่มือปฏิบัติงานตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560.pdf[ ]3251 Kb
Download this file (คู่มือมาตรฐานการลงของพนักงานเทศบาล.pdf)คู่มือมาตรฐานการลงของพนักงานเทศบาล.pdf[ ]160 Kb
Download this file (คู่มือวินัยข้าราชการ.pdf)คู่มือวินัยข้าราชการ.pdf[ ]2468 Kb
Download this file (คู่มือเลื่อนระดับ ระบบแท่ง.pdf)คู่มือเลื่อนระดับ ระบบแท่ง.pdf[ ]1445 Kb
Download this file (ถาม - ตอบ ทะเบียนพาณิชย์.pdf)ถาม - ตอบ ทะเบียนพาณิชย์.pdf[ ]134 Kb
Download this file (รวมบทความอุทาหรณ์คดีปกครอง.pdf)รวมบทความอุทาหรณ์คดีปกครอง.pdf[ ]804 Kb
Download this file (เคสตัวอย่างการคำนวณบำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น.pdf)เคสตัวอย่างการคำนวณบำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]307 Kb